„Aneks” 31, 1983

Wywiad „Aneksu”. Wojny mogło nie być