„Aneks” 46–47, 1987

Ameryka Łacińska: postępy demokracji. Rozmowa z Mario Vargasem Llosą