„Aneks” 32, 1983

Zygmunt Bauman
Bez precedensu (myśli powstałe w toku lektury artykułu Włodzimierza Brusa)