„Aneks” 40, 1985

Breżniew o interwencji w Czechosłowacji. Rozmowa z francuskimi komunistami na Kremlu 16 lipca 1968