„Aneks” 12, 1976

Bunt robotników Radomia. Relacja naocznego świadka