„Aneks” 7-8, 1974

Grigorij Pomeranc
Człowiek znikąd