„Aneks” 15, 1977

Aleksander Matejko
Czy socjalizm jest konieczny?