„Aneks” 41–42, 1986

Stanisław Gomułka
Drogi wyjścia z kryzysu zadłużenia