„Aneks” 24–25, 1981

Krzysztof Dorosz
Dylematy neomanichejskie czyli spór o gnidy i anioły