„Aneks” 26, 1981

Aleksander Smolar
Dystrybucja dóbr społecznych i rozkład systemu