„Aneks” 24–25, 1981

Jerzy Jedlicki
Forma i treść „umowy społecznej”