„Aneks” 44, 1986

Jerzy Lisiecki
Głos przeciwko udzielaniu Polsce nowych kredytów