„Aneks” 41–42, 1986

Wacław Wyrwa [Andrzej Janowski]
„Historia lat siedemnastu” – książka, której nie ma