„Aneks” 19, 1978

Andriej Amalrik
Ideologie w społeczeństwie radzieckim