„Aneks” 19, 1978

Informacja – stanowisko radzieckie