„Aneks” 12, 1976

Czesław Krzysztofor [Jacek Salij]
Katolicyzm a sprawa polska