„Aneks” 26, 1981

Hedrick Smith
Klasa uprzywilejowana