„Aneks” 4, 1974

Zygmunt Bauman
Konflikty społeczne we wschodnioeuropejskim systemie politycznym