„Aneks” 27, 1982

Nick Eberstadt
Kryzys zdrowotny i kryzys systemu w ZSRR