„Aneks” 33, 1984

Andrzej Zwaniecki
Kto wywołał tę wojnę?