„Aneks” 48, 1987

Krzysztof Jasiewicz
Kultura polityczna Polaków: między jednością a podziałem