„Aneks” 37, 1985

Krzysztof Dorosz
Kuroń, Michnik, lewica i chrześcijaństwo