„Aneks” 7-8, 1974

Borys Lewickij
Lewicowa opozycja w Związku Radzieckim