„Aneks” 13–14, 1977

o. Ludwik Marian Wiśniewski
List otwarty do Edwarda Gierka