„Aneks” 32, 1983

Michał Giedroyć
Małe przedsiębiorstwa: przeszłość czy przyszłość?