„Aneks” 16–17, 1977

Marek Turbacz [Stanisław Krasnowolski]
Możliwości działania opozycji w Polsce