„Aneks” 12, 1976

ks. Stanisław Małkowski
Msza św. w intencji ś.p. Jana Wolskiego