„Aneks” 13–14, 1977

Antoni Pospieszalski
Myśli o opozycji