„Aneks” 13–14, 1977

Jacek Kuroń
Myśli o programie działania