„Aneks” 13–14, 1977

Zygmunt Kubiak
Natura i obłęd