„Aneks” 16–17, 1977

Jean Elleinstein
„Nie chciałbym żyć w Związku Radzieckim”