„Aneks” 27, 1982

Noty i refleksje (Zachodni Europejczycy o USA, ZSRR i rozbrojeniu. Susan Sontag o istocie komunizmu. Rosjanie w Anglii – widmo przyszłości