„Aneks” 15, 1977

Stanisław Gomułka
O czynnikach ekonomicznych w demokratyzacji socjalizmu i socjalizacji kapitalizmu