„Aneks” 4, 1974

Leszek Kołakowski
O duchu rewolucyjnym