„Aneks” 37, 1985

Jerzy Holzer
O próbach, błędach, intelektualistach i pokorze