„Aneks” 3, 1973

Pierre Hassner
Odprężenie i Europa Wschodnia