„Aneks” 10, 1975

Andrzej Koraszewski
Państwo jako organizator społecznego ładu