„Aneks” 27, 1982

Lena Kolarska, Andrzej Rychard, Andrzej Czarnecki, Krzysztof Jasiewicz
Polacy 80 – Wizje ładu społecznego. Nieład w wizji badanych czy nieład w badaniu wizji. Sytuacja kryzysowa a percepcja zagrożenia