„Aneks” 9, 1975

Zbigniew Brzeziński
Polityka radziecka od przyszłości do przeszłości?