„Aneks” 39, 1985

Zbigniew Brzeziński
Potęga ZSRR i dylematy Zachodu