„Aneks” 10, 1975

Andrzej Świdlicki
Pożegnanie uniwersytetu