„Aneks” 53, 1989

Zbigniew Brzeziński
Przemiany międzynarodowe i strategia polska