„Aneks” 12, 1976

Marian Korybut [Antoni Macierewicz]
Refleksje o opozycji