„Aneks” 34, 1984

Andrzej Łodyński
Rosja Sowiecka czy ZSRR?