„Aneks” 41–42, 1986

Włodzimierz Goldkorn
Sens historii i zagłada Żydów