„Aneks” 9, 1975

Maria Hirszowicz
Socjalizm jako ideologia robotników umysłowych

Pełny tekst artykułu

Przeczytaj (PDF)