„Aneks” 36, 1984

Leszek Nowak
Społeczeństwo orwellowskie