„Aneks” 15, 1977

Zygmunt Bauman
Stalin i rewolucja chłopska. Studium dialektyki pana i niewolnika