„Aneks” 34, 1984

Bronisław Baczko
Stalin – spreparowany charyzmat