„Aneks” 11, 1976

Zbigniew Brzeziński
Stosunki międzynarodowe. Kryzys i przemiany